همکاران

با مترو سفر کنید

سابقه بحث و گفتگو درباره احداث قطار شهری در تهران ۱۱۰ سال قبل باز می گردد. تاسیس تراموای شهری از جمله نکات پیش بینی شده در امتیاز نامه ای بود که بارون ژولیوس دو رویتر در عهد ناصرالدین شاه روی کاغذ آمد. در همین سال ها یک خط آهن روزمینی بین دروازه شهری ری (حضرت عبدالعظیم) و میدان باغ شاه، با نام معروف ماشین دودی، ساخته شد.
این طرح درصد استفاده از مترو را به تفکیک خطوط نمایش می دهد.
طراح:رضوان پوره

با مترو سفر کنید
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟