همکاران

هزینه تبلیغات در شبکه های اجتماعی

هزینه کرد در شبکه های اجتماعی یک بار دیگر در حال افزایش است . این اینفوگرافیک ، رشد میزان هزینه کرد برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی را نشان می دهد .
این اینفوگرافیک به سفارش سایت مدیران ، توسط سایت اینفوگرافیک آماده سازی شده است .

هزینه تبلیغات در شبکه های اجتماعی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

۴ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟