علمی و فرهنگی مدیریت و سیاست

نوشیدنی آزادی|۹۹درصد

“نوشیدنی آزادی” نگاهی متفاوت به جنبش ۹۹ درصدی اشغال وال استریت در برابر سرمایه داری آمریکا دارد.جنبش اشغال وال استریت اعتراضی در جریان است که درخواست جداسازی پول و فعالیت های مالی از سیاست را پس از بحران های مالی جهانی دارد.
طراح: محمد مهدی نظام اسلامی

نوشیدنی آزادی|99درصد
سفارش طراحی اینفوگرافیک

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟