سلامت و محیط زیست

نوشیدنی ها و میزان قند

آیا می توانید ۱۶ حبه قند را یکجا بخورید؟ در حالیکه یک بطری نوشابه را به راحتی سر می کشید .تا به حال فکر کرده اید نوشیدنی که هر روز با اشتها آن را می نوشید حاوی چه مقدار قند است؟این طرح خلاقانه به مقایسه میزان قند در نوشیدنی های مختلف می پردازد .

نوشیدنی ها و میزان قند
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟