پروژه ها فناوری اطلاعات

پیش بینی استفاده از اینترنت در سال ۲۰۱۲

این اینفوگرافیک پیش بینی میزان استفاده مردم از اینترنت در سال ۲۰۱۲ را نشان می دهد البته قطعا میزان استفاده کنندگان بیش از این خواهد بود و اینترنت در حال تبدیل شدن به یک وسیله حیاتی برای کشورها و مردم‌ و شده است و اینترنت کمک بزرگی به افراد جامعه و ملت‌ها در دنیا نموده است .
این اینفوگرافیک به سفارش سایت گویا آی تی ، توسط تیم اینفوگرافیک آماده سازی شده است.

پیش بینی استفاده از اینترنت در سال 2012
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟