فیزیکی

اینفوگرافیک های خلاقانه|سری دوازدهم

اینفوگرافیک های خلاقانه آن دسته از اینفوگرافیک ها هستند که باشیوه ای متفاوت و خارج از سبک های همیشگی ، داده ها و اطلاعات را به تصویر می کشند. اکثراً در این نوع اینفوگرافیک ها از تصاویر واقعی استفاده می شود . با مشاهده این سبک ، می توان دریافت که برای تولید یک اینفوگرافیک ، حتما نیازی به تصویرسازی و طراحی رایانه ای نیست بلکه خلاقیت حرف اول را می زند.

اینفوگرافیک های خلاقانه|سری دوازدهم
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟