سلامت و محیط زیست

سلطان نوشیدنی ها

سرانه مصرف شیر در ایران، یک سوم استاندارد جهانی و سرانه مصرف نوشابه در ایران دو برابر استاندارد جهانی می باشد.در این اینفوگرافی میزان نیاز روزانه شیر در افراد مختلف بررسی می گردد.
طراح : مهرناز حاصلی

سلطان نوشیدنی ها
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟