علمی و فرهنگی

والدین می گویند؛بچه ها انجام می دهند

همواره یکی از مشکلات بین والدین و فرزندان وجود اختلاف نظر در انجام کارها است . اغلب والدین از اینکه چرا فرزندان خود کاری را که آنها می گویند را آنگونه که می خواهند انجام نمی دهند، شکایت می کنند .در این طرح خلاقانه این مفهوم به خوبی نمایش داده شده است .

والدین می گویند؛بچه ها انجام می دهند
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟