پروژه ها سلامت و محیط زیست علمی و فرهنگی

کمربند زندگی

در جهان امروز حوادث رانندگی یکی از ۳ علت اصلی مرگ و میر انسان ها به حساب می آید. در بررسی های انجام شده علت اصلی بیشتر تصادفات رانندگی ناشی از سرعت ،سبقت غیر مجاز،شتاب و عجله بی مورد بوده است.بر اساس بررسی های انجام شده در تمام کشورها بستن کمربند ایمنی مهم ترین نقش را در پیشگیری از صدمات و مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی دارد . آگاهی مردم نسبت به ضرورت استفاده از کمربند ایمنی افزایش داشته است به گونه ای که از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ میلادی هر سال ۲ درصد بر تعداد استفاده کنندگان از کمربند ایمنی در سطح جهان افزوده شود.
این اینفوگرافیک به سفارش روزنامه جام جم توسط تیم اینفوگرافیک آماده شده است .

کمربند زندگی

 

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟