علمی و فرهنگی فناوری اطلاعات

زنان و موبایل

فناوری های اطلاعات و ارتباطات اشکال جدیدی از ارتباطات را بوجود می آورد که در آن زنان قادرند فرصت های نوینی را برای فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی، اقتصادی و اجتماعی و گاه فردی ایجاد کنند براین اساس کارشناسان معتقدند که زنان آینده فناوری اطلاعات را رقم خواهند زد.
چند سالی است که تلفن همراه جزلاینفک زندگی ها شده است اگرچه که شاید سن و سال دار تر ها هنوز چندان با آن راحت نباشند و باورش نکنند اما حالا دیگر کمتر کسی است که در جامعه شهری ازنعمت داشتنش برخوردار نباشد.
طراح: گلناز اژدری

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک نمایید .
زنان و موبایل
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟