پروژه ها مدیریت و سیاست

وضعیت مصرف سیستم های سرمایشی در کشور

اینفوگرافیک زیر نگاهی دارد بر وضعیت مصرف و مدیریت بار در سیستم های سرمایشی در کشور که به سفارش سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) و توسط تیم اینفوگرافیک طراحی و پیاده سازی شده است.

 

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
اینفوگرافیک وضعیت مصرف سیستم های سرمایشی در کشوراینفوگرافیک وضعیت مصرف سیستم های سرمایشی در کشور

.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟