پروژه ها علمی و فرهنگی فناوری اطلاعات

وعده های دیجیتال

کاخ سفید در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ قانونی را تصویب نمود تا در مرکز ملی این کشور به بررسی بهبود فناوری دیجیتال در مدارس این کشور پرداخته و به نحوی این مرکز به بررسی گنجاندن بیشتر دنیای دیجیتال در مدارس این کشور بپردازد . اگر چه تکنولوژی نسبت به ۲۰ سال گذشته در امریکا پیشرفت فوق‌العاده‌ای نموده است اما آموزش و پرورش این کشور سعی می‌کند تا مدارس خود را با این تکنولوژی‌ها بروز کند به این اینفوگرافیک توجه نمایید تا متوجه داستان شوید .
این اینفوگرافیک به سفارش سایت گویا آی تی ، توسط تیم اینفوگرافیک آماده سازی شده است.

وعده های دیجیتال

 

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟