علمی و فرهنگی فناوری اطلاعات

اتلاف وقت در محل کار

این اینفوگرافیک نگاهی دارد به عواملی که موجب اتلاف وقت در محل کار می شوند و همچنین راه کارهایی برای صرفه جویی در وقت با استفاده تکنولوژی های روز ، ارائه می دهد.
طراحی از تیم اینفوگرافیک

اتلاف وقت در محل کار
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟