سلامت و محیط زیست

اینفوگرافیک‏ ‏‏‎‎‏‎‏‎‌‌‍‌‎‌‌‌هایی به مناسبت هفته بدون دخانیات

روز ۳۱ ماه می مصادف با روز جهانی بدون دخانیات بوده و در ایران نیز از پنجم تا ۱۱ خرداد ماه به عنوان هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که در هر یک از کشورهای عضو این سازمان باید تا سال ۲۰۲۵، ۳۰ درصد از مصرف سیگار کاسته شده و تا سال ۲۰۵۰ نیز مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار نصف شود. در حال حاضر بین پنج تا هفت میلیارد تومان هزینه خرید روزانه سیگار در ایران است و دو برابر این رقم برای درمان بیماریهای ناشی از مصرف سیگار صرف می‌شود.

اینفوگرافیک‏ ‏‏‎‎‏‎‏‎‌‌‍‌‎‌‌‌هایی به مناسبت هفته بدون دخانیات
اینفوگرافیک‏ ‏‏‎‎‏‎‏‎‌‌‍‌‎‌‌‌هایی به مناسبت هفته بدون دخانیات
اینفوگرافیک‏ ‏‏‎‎‏‎‏‎‌‌‍‌‎‌‌‌هایی به مناسبت هفته بدون دخانیات
اینفوگرافیک‏ ‏‏‎‎‏‎‏‎‌‌‍‌‎‌‌‌هایی به مناسبت هفته بدون دخانیات
اینفوگرافیک‏ ‏‏‎‎‏‎‏‎‌‌‍‌‎‌‌‌هایی به مناسبت هفته بدون دخانیات
پوستر روز جهانی بدون دخانیات سال ۲۰۱۲ :

 

اینفوگرافیک‏ ‏‏‎‎‏‎‏‎‌‌‍‌‎‌‌‌هایی به مناسبت هفته بدون دخانیات
سفارش طراحی اینفوگرافیک

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟