مقاله و مصاحبه

اینفوگرافیک ها به زبان اینفوگرافیک

اینفوگرافیک ها به زبان اینفوگرافیک

گرافیک های اطلاع رسان یکی از محبوب ترین راه های تبادل اطلاعات می باشد. در این اینفوگراف فوق العاده زیبای فارسی، به برخی از ابزار های بصری ، عناصر نمایش اطلاعات و روند کلی آنها که در اینفوگرافیک های امروزی بکار می روند می پردازیم.
به طور کلی اینفوگرافیک ها را می توان از نظر محتوا و طراحی بررسی کرد .
از نظر محتوا فاکتور هایی نظیر موضوع،عنوان،منابع،تعداد بخش ها و کشور های شاخص ، مورد بررسی قرار می گیرند.
از نظر طراحی نیز عواملی نظیر رنگ،فونت،انواع نمودار ها،راهنمای اطلاعات و ارتباط دهنده ها حائز اهمیت هستند.

این اینفوگرافیک فارسی که توسط اینفوگرافیک تدوین شده است ، به بررسی خصوصیات اینفوگرافیک ها به صورت اینفوگرافیک می پردازد.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟