مدیریت و سیاست

انجماد یک صنعت

صنایع غذایی به دلیل برخوردایری از مزیت های نسبی در صادرات، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بالا می تواند نقش و سهم موثری در صادرات غیر نفتی و در نهایت اقتصاد کشور داشته باشد. این اینفوگرافیک نشان دهنده میزان واردات ، صادرات ، سهم اشتغال ، سهم سرمایه ‌گذاری و زیر شاخه ‌های صنایع غذایی می‌باشد.
منبع : هفته نامه دنیای سبز
طراح : حمید رضا جواهری

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک نمایید.
انجماد یک صنعت
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟