همکاران

نقش رسانه و شبکه های اجتماعی در المپیک

این اینفوگرافیک، به بررسی سیر تحولات و نقش شبکه های اجتماعی و رسانه های ارتباط جمعی را در المپیک پرداخته می پردازد.
طراح:میثاق جعفری – تورتک

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
نقش رسانه و شبکه های اجتماعی در المپیک
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟