مقاله و مصاحبه

نگاهی متفاوت به اینفوگرافیک

“اینفوگرافیک چیست؟”به بیانی ساده، اینفوگرافیک اطلاعات و داده هایی نامرتب است که ابتدا دسته بندی می شوند، در جای درست قرار می گیرند و به شکل جذاب تری به نمایش گذاشته می شوند. به بیانی دیگر اینفوگرافیک، اطلاعاتی است که در قالبی گرافیکی و جذاب به نمایش گذاشته می شوند.
آماده سازی از: الکتروبلاگ

نگاهی متفاوت به اینفوگرافیک
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟