دسته‎بندی نشده

۴۵ سال با پیشتازان فضا

فیلم های جنی رودنبری حدود نیم قرن است که طرفداران بسیاری را به سمت خود جلب کرده است.سه مجموعه تلویزیونی و یازده فیلم با موضوع کشف سیاره ها و مبارزه با دشمنان خارجی همچونKlingons، Romulans و Borg بشریت را در چندین سال بعد نشان می دهد.

45 سال با پیشتازان فضا
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟