سلامت و محیط زیست

اینفوگرافیک فارسی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات

اینفوگرافیک فارسی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات

این اینفوگرافیک فارسی،نتایج یک نظرسنجی از دانشجویان آمریکایی را نشان می دهد ، که از آنها در مورد مصرف سیگار در مکان های مختلف نظیر خارج از خوابگاه،کلاس و…. پرسیده شده است و آمار مصرف سیگار قبل و بعد قانون ممنوعیت استعمال سیگار با یکدیگر مقایسه شده است.
استفاده از سیگار و دود آن به جای نمودار تاثیر گذاری اینفوگرافیک را چند برابر کرده است.
مشاهده اینفوگرافیک در اندازه بزرگتر

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟