پروژه ها سلامت و محیط زیست علمی و فرهنگی

حقایقی درباره مصرف سیگار

 

این اینفوگرافیک فارسی با با عنوان حقایقی درباره مصرف سیگار ، به نمایش آمار و ارقامی متاثر کننده درباره مصرف سیگار در دنیا و به طور جزئی تر در آمریکا می پردازد.
تدوین و برگردان به فارسی : اینفوگرافیک

حقایقی درباره مصرف سیگار

 

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟