سلامت و محیط زیست مدیریت و سیاست

فراوانی بحران های اقلیمی در سراسر جهان

این اینفوگرافیک که توسط دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش احتمال خطرپذیری ناشی از بحران و در ۱۳ ژوئن سال ۲۰۱۲ میلادی طراحی و تدوین شده است، فراوانی بحران های اقلیمی در سراسر جهان بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ میلادی را نشان می دهد.
منبع: meplanners

فراوانی بحران های اقلیمی در سراسر جهان
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟