مقاله و مصاحبه

یک اینفوگرافیک تاریخی – از ایده تا اجرا

یک اینفوگرافیک تاریخی - از ایده تا اجرا

این اینفوگرافیک توسط طراح اسپانیایی به نام فرناندو باپتیستا (Fernando Baptista) برای مجله مشهور نشنال جئوگرافی طراحی شده است . او این اینفوگرافیک را برای معبد Gobekli واقع در ترکیه طراحی کرده است .به نظر می رسد که طراحی اینفوگرافیک کار ساده ای باشد ، اما این اینفوگرافیک ، خلاف این گفته را می رساند؛ چرا که جمع آوری اطلاعات چندین ماه زمان برده است و همچنین طراح برای اینکه بتواند یک اینفوگرافیک همه جانبه و خوب داشته باشد ، مجبور به ساخت ماکت این بنای تاریخی شده است و با توجه به ماکت ساخته شده ، طرح خود را ارائه داده است .
طراح این اثر ، قبل از همه چیز ایده های اولیه خود را برای این اینفوگراف ، روی کاغذ طراحی (اتود) می کند و در انتها بهترین ایده را انتخاب و شروع به طراحی کامل آن می کند.

ایده های اولیه طراح :

یک اینفوگرافیک تاریخی - از ایده تا اجرا

 

یک اینفوگرافیک تاریخی - از ایده تا اجرا

 

یک اینفوگرافیک تاریخی - از ایده تا اجرا

ساخت ماکت بنا :

یک اینفوگرافیک تاریخی - از ایده تا اجرا

استفاده از ماکت در طراحی :

یک اینفوگرافیک تاریخی - از ایده تا اجرا

نسخه نهایی اینفوگرافیک :

یک اینفوگرافیک تاریخی - از ایده تا اجرا

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟