علمی و فرهنگی

حال این روزهای صنایع دستی

حال و روز صنایع دستی، این روزها خیلی خوب نیست. حالا دیگر از کاشان، اصفهان، نایین و دیارهایی که تزییناتشان به چین و ماچین می‌رفت و شهره بودند، چیز زیادی نمانده و از بزرگ‌ترین مراکز تولید انواع مختلف صنایع دستی ایرانی تنها تار و پودهایی نخ‌نما شده باقی مانده است. غربت صنایع دستی را می‌توانی از دهانه‌های بازار اصفهان بفهمی که خود شاهدی بی‌ادعاست. شاهدی که کمتر می‌توان رنگ مهد هنرهای زیبا و صنایع ظریفه را در آن مشاهده کرد.
حالا دیگر از زری دوزی و قلم‌کاری، ترمه و نقره‌کاری، تذهیب و تحریر انواع کتاب و قطعات نگارگری و نقاشی که جملگی به مرکزیت هنری اصفهان و کاشان گواهی می‌دادند، خیلی خبری نیست. حالا تنها می‌توان در کتاب‌های صنایع دستی یا پیرمردانی که اگر صبحی در گذرند، هنرشان را نیز همان صبح با خود می‌برند، نشانه‌ای کم رنگ یافت.
منبع : روزنامه اصفهان امروز
طرح : محمد احتشامی

حال این روزهای صنایع دستی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟