علمی و فرهنگی

چند پروژه دانش آموزی – سری اول

ترویج فعالان حوزه آموزش و مخاطبان آن به خصوص دانش آموزان به استفاده از شیوه های نوین و جذاب ارائه مطلب می تواند روند یادگیری را تسریع و تسهیل نماید.ماندگاری مطالب در ذهن دانش آموزان در این شیوه بیشتر خواهد بود.مجموعه پیش رو تعدادی پروژه دانش آموزی در زمینه تولید گرافیک اطلاع رسان می باشد.

» چگونه نمره قابل قبول بگیریم؟
طرح از علی غفاریان – سوم دبیرستان

چند پروژه دانش آموزی - سری اول

» مینیاتور
طرح از : سید امیرحسین سبزواری،سجاد شیخ علیا و علیرضا پاشا نژاد – دوم دبیرستان

چند پروژه دانش آموزی - سری اول

» برج خلیفه
طرح از : محمد MRT – دوم دبیرستان

چند پروژه دانش آموزی - سری اول
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟