پروژه ها علمی و فرهنگی فناوری اطلاعات

ابزارهای معلم فردا

معلم فردا باید چه چیزهایی بداند و به چه ابزارهایی مجهز باشد تا بتواند سکان دار یادگیری دانش آموزان را در کلاس باشد؟ در این اینفوگرافیک سعی شده است تا مروری انجام شود به ابزاهای دیجیتالی و رایانه ای که یک معلم باید آنها را بشناسد تا بتواند در کلاس درس حضوری فعال و تاثیر گذار داشته باشد.
در مرور انجام شده تلاش شده است تا به کاربردهای هرکدام از ابزارها از دو منظر “خارج از کلاس درس” و “درون کلاس درس” نگاه شود.
این اینفوگرافیک، به سفارش مجله رشد فردا، توسط تیم اینفوگرافیک طراحی شده است.

ابزارهای معلم فردا

 

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟