فناوری اطلاعات

انقلاب تلفن های هوشمند

از سال ۱۹۹۳ تکنولوژی تلفن های هوشمند به سطحی رسیده است که حتی در خواب هم قابل تصور نبود.این اینفوگرافیک نگاهی دارد به تاریخچه تلفن های هوشمند و روند پیشرفت و توسعه آنها در طول چندسال اخیر.
آماده سازی از:موبایل رضوی

انقلاب تلفن های هوشمند
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟