همکاران

آیا اینترنت برای سلامتی شما مضر می باشد؟

این اینفوگرافیک مضررات استفاده بیش از حد از اینترنت برای کاربران را نشان میدهد. اینترنت ععلاوه بر کاربردهای فراوانی که در اختیار ما قرار می دهد، می تواند آثار نا مطلوبی بر روح، جسم و زندگی روزمره انشان بگذارد.
آماده سازی از حمیدرضا کاظمی

آیا اینترنت برای سلامتی شما مضر می باشد؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

۴ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟