پروژه ها فناوری اطلاعات

تاثیرات اقتصادی و انسانی بلایا در ده سال گذشته

کنفرانس جهانی کاهش خطر پذیری بحران از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ ژانویه ۲۰۰۵ در شهر کوبه، استان هیوگوی ژاپن برگزار شد و چارچوب کاری برای سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ در این کنفرانس مصوب گردید: ایجاد برگشت پذیری و تاب آوری لازم ملل و جوامع در برابر بحرانها.
این کنفرانس فرصتی برابر به منظور حمایت و ترغیب از رویکردی نظام‌مند و راهبردی برای کاهش، آسیب‌پذیری‌ها و خطرپذیری‌ها در مواجهه با خطر فراهم آورد. این گردهمایی نیاز و همچنین راههای ایجاد برگشت پذیری و تاب آوری ملل و جوامع در مواجهه با بحران‌ها را مورد تاکید قرار داده و مسلم دانست.
در اینفوگرافیک زیر، آمار مربوط به تاثیرات اقتصادی و انسانی بلایا در ده سال گذشته و مستندات مربوط به آن به تصویر کشیده شده است.

اینفوگرافیک تاثیرات بلایا بر اقتصاد و انسان

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟