پروژه ها کسب و کار

وضعیت اقتصادی مهاجران

این طرح نگاهی دارد به وضعیت اقتصادی مهاجران در سال ۱۳۹۱ به تفکیک علت مهاجرت
طراحی به سفارش هفته نامه کسب و کار
طراح: تیم اینفوگرافیک

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
وضعیت اقتصادی مهاجران
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟