علمی و فرهنگی

خطاهای زبان بدن در مصاحبه

اهمیت موفقیت در مصاحبه شغلی زمانی بیشتر می شود که فرد بداند فرصت های زیادی ندارد و به همین خاطر تلاش می کند تا مصاحبه ای اثر گذار داشته باشد و نظر مثبت مصاحبه کننده را جلب نماید.
در این اینفوگرافیک بیش ترین خطاهایی که  مدیران جذب و استخدام در مصاحبه های خود با افراد متقاضی مشاهده کرده اند، به تصویر درآمده است.

خطاهای زبان بدن

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟