فناوری اطلاعات

جامعه های مجازی از چه راهی درآمد کسب می کنند؟

این طرح نگاهی دارد به شیوه های کسب درآمد شبکه ها و رسانه های اجتماعی.
آماده سازی: سید امیر فاطمی امین

جامعه های مجازی از چه راهی درآمد کسب می کنند؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟