علمی و فرهنگی

اینگونه نماز بخوان

نماز  برای پرستش خدا و راز و نیاز با اوست که در آن جنبه های ارزنده و آمرزنده خاصی در نظر گرفته شده و به همین جهت شکل مخصوصی به خود گرفته است و ستون دین نامیده می شود. پس بهتره که نماز خوندن را یاد بگیریم و به دیگران آموزش بدیم.
در این اینفوگرافیک یاد می گیریم که چگونه نماز بخوانیم.

چگونه نماز بخوانیم

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟