سلامت و محیط زیست

گوزن های ایرانی

گوزن ها حیواناتی هستند که در زیستگاه های جنگلی و نیمه جنگلی با حواشی مرتع و دشت یافت می شوند. پستاندارانی  زوج سم و نشخوار کننده با معده چهار قسمتی. شاخ در افراد نر وجود دارد و از استخوان جمجمه رشد می کند. این شاخ هر ساله می افتد و شاخ جدیدی شروع به رشد کرده که در مدت رشد، لایه مخملی شکلی روی آن ها را می پوشاند، نقش این لایه تغذیه و تکامل شاخ هاست. بعد از تکمیل رشد شاخ ها، این لایه مخملی خشک شده و  حیوان با مالش شاخ ها به تنه و شاخه درختان، آن را جدا می کند.

گوزن های ایرانی

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟