فناوری اطلاعات

شاخص بازار دوربین دیجیتال در ایران

با توجه به گزارش باشگاه فعالان بازار اسپیرو در هفته اول بهمن ۹۱، برند کنون رتبه اول را در نظرسنجی بدست آورد. این طرح نگاهی دارد به بازار دوربین های دیجیتال در ایران.
منبع : سایت اس اند پی
گروه شرکت های فراسو

شاخص بازار دوربین دیجیتال در ایران
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟