همکاران

سه اینفوگرافیک قدیمی از لئوناردو داوینچی

سه طرحی که در ادامه خواهید دید ، نحوه ارائه اختراعات و توصیفات علمی لئوناردو داوینچی – هنرمند و نابغه ایتالیایی – را نشان می دهد.
با مشاهده دقیق طرح های او ، به این نتیجه می رسیم که او از یک روش ارائه و معرفی اطلاعات خاص(ارائه توضیحات به همراه رسم تصویر) استفاده می کرده است که امروزه اینفوگرافیک نامیده می شود .

سه اینفوگرافیک قدیمی از لئوناردو داوینچی
سه اینفوگرافیک قدیمی از لئوناردو داوینچی
سه اینفوگرافیک قدیمی از لئوناردو داوینچی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟