ورزشی

رزم جامه و شمشیر سامورایی

سامورایی ها از دل جنگ ها و مبارزات خونین زاده شدند. طبق باور مردم، آنان مبارزانی بودند که قدرتی ما فوق قدرت عامه داشتند.
«گوسوکو» نوعی رزم جامه است که سامورائیان از آن در جنگ ها استفاده می کردند و «کاتانا» نام یک نوع شمشیر ژاپنی است که از قرن ۱۳ میلادی مورد استفاده سامورایی های ژاپن بوده است. لغت کاتانا در زبان ژاپنی باستان به معنی «شمشیر» است. از ویژگی های بارز کاتانا، شکل زیبای آن و استحکام خارق العاده اش است در طول تاریخ شکل  آن تغییرات مختصری یافته ولی اصول پایه آن همچنان بدو ن تغییر مانده است.

اینفوگرافیک گوسوکو

اینفوگرافیک شرح نمای کاتانا

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟