سلامت و محیط زیست

راه های صرفه جویی در مصرف آب

این روزها مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است. به همین علت، اقدام برای صرفه‌جویی در مصرف آن نه تنها هزینه‌ها را کاهش می­دهد، بلکه برای کشور و نسل‌های آینده نیز مفید خواهد بود. در این اینفوگرافیک، راه های صرفه جویی در مصرف آب به تصویر درآمده است.

اینفوگرافیک راه های صرفه جویی در مصرف آب

سفارش طراحی اینفوگرافیک

۴ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟