فناوری اطلاعات مدیریت و سیاست

جنگ سایبری با چهره ای جدید در قرن۲۱

این طرح توسط شرکت امنیتی وِراکد و با نگاهی جانبدارانه درباره جنگ سایبری علیه ایران تهیه شده است و پیش فرض آن غیر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران است…
برگردان فارسی از miandisham.ir

جنگ سایبری با چهره ای جدید در قرن21
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟