علمی و فرهنگی

ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (س)

پیرامون شخصیت وجودی و مقام معنوی فاطمه زهرا (س) بسی کتاب ها نگاشته شده و سخن های فراوانی بیان شده است، اما اگر هزاران برابر آن نیز از قلمرو ذهن و اندیشه بشر به درآید و صورت گفتار یا نوشتار پذیرد، باز قطره ای باشد از اقیانوس بی کرانۀ فضیلت های حضرتش. این طرح نگاهی دارد به ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (س).

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (س)
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟