پروژه ها کسب و کار

آیا شما در محیط اداری ناسالمی مشغول به کار هستید؟

اگر شما نسبت به سازمان‌های دیگر، وقت بیشتری را برای راه رفتن در محیط اداره‌تان صرف می‌کنید، پس نیاز به ایجاد تطابق بیشتر بین شما و محیط کارتان دارید. مبنی بر تحقیقات انجام شده، ساختمان ادارات و فضای داخلی آن می‌تواند تاثیرات بسیاری بر سلامت روحی و جسمی افراد همچنین کاهش یا افزایش فعالیت مفید آنها داشته باشد.محیط اداره شما از جهات گوناگونی تاثیرات مثبت یا منفی بر شما و سایر همکاران شما می‌گذارد.

اینفوگزافیک مقایسه محیط کار سالم و ناسالم

خرید نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟