پروژه ها فناوری اطلاعات

چشم اندازی از عکاسی

دنیای عکاسی آنالوگ امروزه تحت تاثیر دیجیتال قرار گرفته است و آینده ای متفاوت را برای این صنعت رقم زده است. این اینفوگرافیک نگاهی دارد به چشم انداز عکاسی.
طراحی از تیم اینفوگرافیک

چشم اندازی از عکاسی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟