اخبار

دفاع از اولین پایان‌نامه گرافیک اطلاع‌رسان خبرگزاری «نسیم»

اولین پایان‌نامه گرافیک اطلاع رسان

بهروز مظلومی‌فر از اعضای تیم گرافیک اطلاع‌رسان «نسیم»، از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “تحلیل محتوای گرافیک اطلاع‌رسان در خبرگزاری‌ها در بازخورد مخاطبان؛ مطالعه موردی در «نسیم»” با نمره عالی دفاع کرد.
این پایان‌نامه اولین پایان نامه در حوزه تحلیل محتوای آثار گرافیک اطلاع‌رسان و خبری در یک خبرگزاری داخلی است. در این پایان‌نامه، ۳۰۶ گرافیک اطلاع‌رسان و خبری تولیدی و غیرتولیدی خبرگزاری نسیم در بازخورد مخاطبان بررسی شده است.
براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، بین بازخورد مخاطبان با وضعیت تولید، منبع آثار، ابعاد مشاهده، رنگ غالب زمینه، وضعیت سفارش، بلندای تیتر، محوریت عنصر و وضعیت استقلال بخش اینفوگرافیک، رابطه معنادار وجود دارد.
مظلومی‌فر در بخش پایانی پایان‌نامه خود پیشنهاد کرده در تولید این آثار، رنگ غالب زمینه آنها روشن، تیترها کوتاه، نوع آن خبری، محوریت عنصر آن بصری، کادر آن مربع و بدون نیاز به اسکرول در مشاهده باشد. همچنین در سایت، بخشی مستقل به این نوع گرافیک اختصاص یابد.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟