سلامت و محیط زیست

خارپشت های ایران

خارهای پشت و طرفین بدن مهم ترین مشخصه همه خارپشت ها است و این خارها دارای نوکی تیز بوده و برای کاهش وزن تو خالی شده اند. بخش زیرین بدن در زمان برخورد با یک جسم سفت و تماس با عامل خارجی همانند یک گیرنده شوک عمل می کند. درحالت عادی خارها روی سطوح بدن می نشینند و هر خار توسط یک ماهیچه منفرد راست میشود.
در کشور مان ایران ۴ نوع خار پشت شناسایی شده است.: خارپشت اروپایی، خار پشت بیابانی، خار پشت گوش بلند، خار پشت ایرانی . خارپشت برنت
طراح: بهزاد زادهوش
منبع: گروه جانورشناسان پرشیا

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
خارپشت های ایران
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟