همکاران

چرا ۲۰۱۵ سال بازاریابی محتواست؟

موسسه بازاریابی محتوا یا CMI، توسط جو پولیتزی (Joe Pulizzi) مبلغ و بنیانگذار جدیدترین رویکرد بازاریابی (Content Marketing) در دنیا تاسیس گردیده است. این موسسه که مرجع نخست تالیفات، آمار و پژوهش های بازاریابی محتواست، هر ساله بر اساس تحقیقات گسترده ¬ای به مقایسه شاخص هایِ کاربردیِ بازاریابی محتوا می پردازد.
اینفوگرافیک زیر، نتایج گزارش منتشره این موسسه، از مقایسه سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی است.

2015 سال بازاریابی محتوا

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟