سلامت و محیط زیست علمی و فرهنگی مدیریت و سیاست

علل وقوع زلزله چیست؟

این طرح نگاهی دارد به علل وقوع زلزله، مراحل بوجود آمدن زلزله و روش های پیشگیری و پیش بینی زلزله.
طراحی و آماده سازی: مریم سلیمی – بهروز مظلومی فر
منبع:nasimonline.ir

علل وقوع زلزله چیست؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟