کسب و کار

۶ نشانه شرکت‌های دارای فرهنگ سازمانی معیوب

فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است.
در اینفوگرافیک زیر با ۶ نشانه از شرکت‌هایی که دارای فرهنگ سازمانی معیوب هستند، آشنا خواهید شد. اگر شما این نشانه‌ها را در سازمان‌تان مشاهده می‌کنید، در اولین فرصت با مشارکت سایر همکاران‌تان برای رفع آن‌ها اقدام کنید . . .

اینفوگرافیک 6 نشانه‌ی فرهنگ سازمانی معیوب

خرید نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟