سلامت و محیط زیست

خفاش های ایران

در ایران بیش از ۴۰ گونه خفاش متعلق به ۷ خانواده شناسایی گردیده؛ خفاش ها تنها پستانداران حقیقی دارای قدرت پرواز هستند؛ در این موجودات انگشتان به نحو زیادی دراز شده و پرده یا غشایی فضای خالی بین آن ها را پر کرده و نهایتاً بال ها که دست های تغییر شکل یافته هستند را ایجاد نموده. این جانوران که اغلب مردم از آن ها وحشت دارند و یا آن ها را عامل بیماری می دانند، از جمله مفیدترین مخلوقات بوده که با تغذیه از حشرات آفت، گرده گیاهان ( و در نتیجه کمک به گرده افشانی)، و نیز دفع گوانو ( فضله) بر روی زمین باعث حاصل خیزی خاک می شوند.
طراح: بهزاد زادهوش
منبع: گروه جانورشناسان پرشیا

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
خفاش های ایران
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟