کسب و کار

پول بیشتر برکت کمتر

آیا دولت نهم و دهم توانسته قدرت خرید و وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد؟ آیا افزایش دستمزد‌ها در سال‌های اخیر باعث شده تا مردم راحت‌تر زندگی کنند و امنیت اقتصادی اکثریت افراد جامعه تامین شده است؟
منبع: hamenews.com

پول بیشتر برکت کمتر
سفارش طراحی اینفوگرافیک

۳ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟