پروژه ها کسب و کار

آزمون و خطا در کسب و کار های کوچک

با انواع فعالیت های تجاری کوچک که بیشترین میزان آزمایش و شکست را داشته اند، آشنا شوید. همچنین فعالیت های تجاری با ریسک بالا و کلیدهای موفقیت در کسب و کار های کوچک را بشناسید.
طراحی از تیم اینفوگرافیک

آزمون و خطا در کسب و کار های کوچک
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟